علی میرشکار پنجشنبه 29 مهر 1395 11:46 ق.ظ نظرات ()

 لیست 100 دانشگاه برتر جهان در سال 2015

 برای دیدن دانشگاه های برتر بر روی ادامه کلیک کنید

 

World
Rank

Institution

Country/Region

11

Yale University

USA

12

California Institute of Technology

USA

13

University of Tokyo

Japan

14

University of Pennsylvania

USA

15

University of California, Los Angeles

USA

16

Johns Hopkins University

USA

17

Kyoto University

Japan

18

New York University

USA

19

University of Michigan, Ann Arbor

USA

20

Swiss Federal Institute of Technology in Zurich

Switzerland

21

University of California, San Diego

USA

22

Northwestern University

USA

23

Hebrew University of Jerusalem

Israel

24

Seoul National University

South Korea

25

University of Wisconsin–Madison

USA

26

University of California, San Francisco

USA

27

University College London

United Kingdom

28

Duke University

USA

29

Rockefeller University

USA

30

University of Texas at Austin

USA

31

University of Washington - Seattle

USA

32

University of Toronto

Canada

33

University of Illinois at Urbana–Champaign

USA

34

Keio University

Japan

35

Imperial College London

United Kingdom

36

École Polytechnique

France

37

École normale supérieure - Paris

France

38

Waseda University

Japan

39

Weizmann Institute of Science

Israel

40

University of North Carolina at Chapel Hill

USA

41

University of Virginia

USA

42

McGill University

Canada

43

Purdue University, West Lafayette

USA

44

Dartmouth College

USA

45

Osaka University

Japan

46

University of Pittsburgh - Pittsburgh Campus

USA

47

Pennsylvania State University, University Park

USA

48

University of Minnesota, Twin Cities

USA

49

Ohio State University, Columbus

USA

50

Rutgers University-New Brunswick

USA

51

University of Southern California

USA

52

Washington University in St. Louis

USA

53

University of California, Davis

USA

54

University of Colorado Boulder

USA

55

University of Edinburgh

United Kingdom

56

Peking University

China

57

National Taiwan University

Taiwan

58

University of Paris-Sud

France

59

Lomonosov Moscow State University

Russia

60

University of Florida

USA

61

Carnegie Mellon University

USA

62

University of British Columbia

Canada

63

Pierre-and-Marie-Curie University

France

64

University of California, Santa Barbara

USA

65

National University of Singapore

Singapore

66

Boston University

USA

67

University of Manchester

United Kingdom

68

University of Arizona

USA

69

Vanderbilt University

USA

70

University of Utah

USA

71

Karolinska Institute

Sweden

72

University of Maryland, College Park

USA

73

Tohoku University

Japan

74

University of Copenhagen

Denmark

75

University of Texas Southwestern Medical Center

USA

76

Ruprecht Karl University of Heidelberg

Germany

77

University of Notre Dame

USA

78

Tsinghua University

China

79

Ludwig Maximilian University of Munich

Germany

80

Georgia Institute of Technology

USA

81

University of Rochester

USA

82

Katholieke Universiteit Leuven

Belgium

83

Brown University

USA

84

Emory University

USA

85

Erasmus University Rotterdam

Netherlands

86

Tel Aviv University

Israel

87

Utrecht University

Netherlands

88

University of Sydney

Australia

89

University of California, Irvine

USA

90

University of Texas MD Anderson Cancer Center

USA

91

Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne

Switzerland

92

University of Geneva

Switzerland

93

University of Melbourne

Australia

94

King's College London

United Kingdom

95

Tufts University

USA

96

University of Zurich

Switzerland

97

Arizona State University

USA

98

Yonsei University

South Korea

99

University of Oslo

Norway

100

Kyushu University

Japan